Grafieke: Trek van 'n grafiek

 

In die videogreep word aangetoon hoe daar 'n grafiek, gebaseer op data in 'n tabel, getrek word.

Die waardes in die tabel is as volg:

Prys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hoeveelheid
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4

Maak seker dat u, gebaseer op die waardes in die tabel, 'n grafiek kan trek.

Let daarop dat die prys op die vertikale as en die hoeveelheid op die horisontale as aangetoon word.

Dat 'n inverse, omgekeerde of negatiewe verwantskap deur die kromme aangetoon word. Dit dui daarop dat indien die prys verhoog die hoeveelheid afneem en andersom.

Die helling of die gradient is derhalwe negatief.

 

 

Volgende